ALGEMENE VERKOOP– EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW.

Levering

Nederland: Minimum orderbedrag € 200. Wij berekenen voor orders tot € 350,00 ex. BTW, € 22,50 bijdrage aan transportkosten. Orders vanaf € 350,00 ex. BTW worden franco geleverd naar 1 adres binnen Nederland.
Waddeneilanden: Minimum orderbedrag van € 500,00.Wij berekenen voor orders tot € 1000,00 ex. BTW, € 90,00 aan transportkosten. Orders vanaf € 1000,00 ex. BTW worden franco geleverd naar 1 adres.
Duitsland: Minimum orderbedrag van € 500,00.Wij berekenen voor orders tot € 1000,00 ex. BTW, € 90,00 aan transportkosten. Orders vanaf € 1000,00 ex. BTW worden franco geleverd naar 1 adres binnen Duitsland.
België: Minimum orderbedrag van € 250,00.Wij berekenen voor orders tot € 500,00 ex. BTW, € 45,00 aan transportkosten. Orders vanaf € 500,00 ex. BTW worden franco geleverd naar 1 adres binnen België.

Garantie

Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan het tot leveren van nieuwe onderdelen (tot vervanging hetgeen ondeugdelijk is). In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk.

Aansprakelijkheid

Elzet Gifts & Living is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Ter zake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons te hebben, is de koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.

Reklame

Reklames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering bij ons per e-mail te zijn ingediend voorzien van digitaal fotomateriaal.

Privacy Policy

Deze website wordt u aangeboden door Elzet Gifts & Living, ingeschreven bij K.v.K. Haarlem nr. 34059252, BTW nr. NL 002083057B41.
Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt aangeboden, kan niet worden gegarandeerd worden, dat deze informatie juist, volledig of actueel is.
Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Evenmin is Elzet Gifts & Living aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mocht u op deze website een pagina of document tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste informatie bevat, of heeft u andere opmerkingen over deze website stuurt u dan s.v.p. een e-mail naar info@elzet4gifts.nl